Kurs przykładowy "Polskie góry"

obejrzyj film omawiający kurs przykładowy

Kurs pt. Polskie góry jest przykładem kursu internetowego. Uczestnictwo w nim stanowi rodzaj ćwiczenia, którego celem nie jest przekazanie czy uzupełnienie wiedzy na temat turystyki górskiej, lecz prezentacja sposobu pracy na platformie edukacyjnej Moodle. Innymi słowy, udział w kursie pozwoli poznać jej funkcjonalności na przykładzie zasobów i aktywności stworzonych wokół tematyki gór. Co więcej, wykonanie poszczególnych zadań pozwoli Państwu na praktyczne "oswojenie się" z nowym narzędziem i poznanie go z perspektywy studenta.

Kurs przykładowy podzieliliśmy na 4 moduły:

  • Moduł organizacyjny
  • Moduł tematyczny - Wiedza o górach
  • Moduł tematyczny - Turystyka górska
  • Moduł podsumowujący

Realizując poszczególne tematy prosimy zwrócić uwagę na:

  • wygląd strony kursu, jej organizację, położenie poszczególnych elementów strony,
  • sposób organizacji oraz różne sposoby prezentacji materiałów dydaktycznych,
  • wykorzystanie poszczególnych narzędzi platformy do realizacji celów dydaktycznych,
  • sposób oceniania poszczególnych aktywności – testu, zadania pisemnego, dyskusji na forum.

Aby praca w kursie przykładowym przyniosła pożądany efekt, każdy z jego uczestników powinien:

  1. rozróżniać podstawowe formy prezentacji treści na platformie – StronęKsiążkęFolderSłownik Bazę danych oraz umieć z nich efektywnie korzystać,
  2. umieć sprawnie stosować się do instrukcji i poleceń prowadzącego, przekazywanych za pomocą różnych narzędzi platformy,
  3. nabrać wprawy w korzystaniu z forum Ogłoszenia i Konsultacje oraz bloków bocznych Najświeższe wiadomościNadchodzące terminy oraz Co się ostatnio działo,
  4. potrafić czynnie uczestniczyć w dyskusjach na forum,
  5. umieć rozwiązać test sprawdzający i odczytać uzyskany przez siebie wynik,
  6. umieć przygotować i wysłać rozwiązanie zadania, a następnie zapoznać się z oceną oraz komentarzem osoby prowadzącej,
  7. umieć sprawdzić swoje wyniki w Dzienniku ocen,
  8. rozumieć zapisy Noty prawnej,
  9. umieć odpowiedzieć na ankietę ewaluacyjną.

Zapraszamy do wykonania zadań, rozwiązania quizów i uczestnictwa w dyskusjach na forum.
Proszę jednak mieć na uwadze, że jest to tylko kurs przykładowy, więc Państwa prace nie zostaną sprawdzone przez prowadzącego.


UWAGA!

Aby w pełni skorzystać z kursu przykładowego, polecamy wykonanie wszystkich zadań i quizów, jednak uzyskana za nie liczba punktów nie jest istotna. Wręcz przeciwnie, zachęcamy nawet do celowego popełnienia błędów w quizach po to, by móc przeanalizować uzyskaną informację zwrotną.


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 wrzesień 2015, 16:40