M9/M10

Kurs dla studentów na poziomie B1/B2

Teacher: Marta Koziej

M10*

Będą tu zamieszczane ćwiczenia dostosowane do programu dla M10*

Teacher: Marta Koziej

M7/M8

Kurs ten udostępnia zasoby biblioteki dot. materiału na poziomie A2/ B1 oraz inne materiały potrzebne na zajęciach

Teacher: Marta Koziej

M11*

W tym kursie będą zamieszczane dodatkowe materiały na poziomie B2

Teacher: Marta Koziej