Język hiszpański - M2 AT1

Kurs stworzony z myślą o studentach zaocznych w celu rozszerzenia zagadnień omawianych podczas zajęć.